Hakkımızda >
Neden 3Nokta

Neden 3Nokta

Kendimizi anlatmak istediğimizde; aynı işi yaptığımız firmalarla bazı benzer özelliklerden bahsedeceğimiz gibi birçok konuda da farklılıklarımız olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Gerek organizasyon yapımız, gerek çalışma tarzımız ve gerekse iş anlayışımız açısından farkımız şu ilkelerle ortaya çıkacaktır:

Projecilik

İşlere genel bakış açımızdır. Önümüze gelen işleri böler, detaylandırır, süreçlerini ve sorumluluklarını belirler, uygular, testlerini yapar, sonuçlandırırız. Bunları yaparken hem kişisel hem de ekibimizin tecrübelerinden yararlanırız. Bir projeyi başarı ile tamamlamak için gerekli kaynakları önceden belirler sistematik çalışırız. Bazı işlerde projenin başlatılması kadar devam ettirilmesi de önemlidir. Böyle durumlarda yine benzer yöntemlerle gereklilikleri tespit eder, raporlar, süreçleri ve sorumlulukları belirleyerek sürekliliği sağlarız.

Yenilikçi

Alışılmışın dışına çıkmayı severiz. Anlamlı her türlü yeni fikirler bizi heyecanlandırır. Farklılık olsun diye değil, değer katmak için yeni anlayışları, yeni teknikleri, yeni sistemleri önemseriz. Yenilikçiliğin yıllar neticesinde elde edilmiş tecrübeyi bir çiçeğin sulanıp büyütülmesi gibi geliştirip olgunlaştıracağına inanırız.

İş Aşkı

İşimizi eşimiz gibi sever, saygı duyar ve kollarız. Ancak böyle yapılırsa ağacın meyve vereceğini biliriz. Önümüzdeki projenin büyük veya küçük olmasına bakmaksızın önemser, gerekliliklerini yerine getiririz. Çünkü tüm bunların aynamız olduğunun farkındayız.

Tecrübe

Yenilikçilik anlayışı ile beraber çok önemli bir anlam taşır bizim için tecrübeye verilen değer. Yaşayarak öğrendiklerimizi iliklerimizde ve kemiklerimizde biriktiririz. Tecrübe tek veri kaynağımız olarak olmasa da en önemli veri kaynaklarımızdan biridir. Kemikleşmiş kısmına ilkelerimiz deriz. İlkelerimizi yıllar neticesinde oluşturduk; onlar bizi başarılı kılan en önemli unsurumuzdur.

Ar-Ge

İşimizin en zevkli yanıdır. Elimize gelen projeleri analiz ettiğimizden bazen klasik yöntemlerle çözümlenemeyecek durumlar ortaya çıkar. Bu tip durumlarda bilgilerimizin sınırlarını genişletmek için konuyu araştırır. Bu bilgiler ışığında amaçlanan sonuca ulaşmak için gerekli geliştirmeleri yaparız. Proje sonuçlandırıldığında yapılmış olan Ar-ge başka bir projede kullanılacak tecrübe edilmiş bilgi olarak yeniden vücut bulacağı farklı bir işi bekler. Yapılacak Ar-ge çalışmalarının çapı projeden projeye değişmektedir. Bazen ufak çaplı Ar-ge çalışmaları gerekmekte bazen de projenin önemli bir kısmı veya tamamı Ar-ge çalışmasına bağlı olabilmektedir.
Süreklilik

Başarının sürekliliği bizce başarının kendisinden daha önemlidir. Yaptığımız işlerde üst düzey bir kaliteyi yakalamayı alışkanlık edindik. Bu alışkanlığımızı, başarımızdaki istikrarı, yaparız dediğimizi yaptığımızı gören müşterilerimiz bize güvendiler. Kalite çizgimizdeki, fiyatlarımızdaki, ekibimizdeki istikrar ve süreklilik müşterilerimizi işini kime yaptıracağı sorusu yerine ne yaptıracağı üzerine yoğunlaşmasını sağladı. Süreklilik sizin için de bizim için de çok önemlidir. Bizi aradığınızda aynı müşteri temsilcisi arkadaşımızla, aynı grafiker veya aynı programcı arkadaşımızla çalışmak isterseniz farklı yoğurt tüketme tarzları ile vakit kaybetmek zorunda kalmazsınız. Müşterilerimizin çalışma şeklini bir kere anlamak, aynı çalışma şeklini daha sonraki işlerinde de kullanmak, verimliliğimizi artırır ve zaman kazandırır.

Ekip Çalışması

Günümüz dünyasında bizden talep edilen çoğu iş projelendirildiğinde görülür ki esasında birden fazla uzmanın ortak çalışması ile yapılabilecek işlerdir. Kişilerin katkıları önemini yitirmemiştir, ancak yeterli değildir. Artık hemen her iş projelendirilerek ilk önce bölümlere ayrılmakta, bir planlayıcı eşliğinde bölümler tekrar inşa edilmekte sonra da birleştirilmektedir. Proje sorumlusu ile bu işleri yapar. Bazı işlerde projenin belli bir kısmı belli bir kişiye verilmek yerine bir alt ekibe verilir. Böylece farklı fikirler, yaklaşımlar yapılan toplantılarla olgunlaştırılır, test edilir.

Teknoloji

İşimizi gerçekleştirmemizi sağlayan araçtır. İşimizi daha iyi, daha uygun maliyetli yapmak için sektörümüzün teknolojilerini yakından takip ederiz. Bazen Ar-ge çalışmalarımızın bir sonucu olarak teknolojilerimizi yenileriz. Bazen de mesleğimiz bu olduğu için sadece öğrenmek için öğreniriz. Bu da önemlidir, hem genelde hem özelde konumuzda rakiplerimizden daha bilgili, daha donanımlı olma zorunluluğumuz her zaman devam edecektir.
neden 3nokta
Neden 3Nokta
yukari
Telefon
+90 216 430 93 00
Google Plus
Faks
+90 216 430 93 01
Facebook
E-Mail
kontak
Twitter
E-Bültenimize Kaydolun
Güvenlik kodu